மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034653

கொழும்பு, அத்துருகிரிவைச் சேர்ந்த வயது 26, தனு நட்சத்திரம், A/L தகைமையுடைய சொந்த வீடு, சொந்த வியாபாரம் செய்யும் வசதியான ஒரே மகனுக்கு, இந்து சமயத்தில் உயர்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்த அழகான, குணமான மணமகள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: