குருக்கள் தேவை

Ad-id 0000034666

களுத்துறை ஸ்ரீ கதிர்வேலாயுத சுவாமி கோயிலில் பிரதான குருக்களுக்கான வெற்றிடம் உள்ளதால் ஓர் பிராமண குருக்கள் தேவைப்படுகின்றதால் உடனடியாக இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: