சேவை

Ad-id 0000034686

கடந்த 15 வருட காலமாக கொழும்பில் அனுபவமிக்க எமது சேவையினூடாக உங்களது தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடனே பெற முடியும். House maids, Male / Female Attendents, Baby sitters, Cleaners, Male / Female Cooks, அனுபவமுள்ள Drivers, Gardeners, Sales Man / Girls , Boys / Girls for Company or Garments காலை வந்து மாலை செல்லும் (8 am – 5pm) வேலையாட்களையும் எம்மிடம் பெறலாம். ஒரு வருட உத்தரவாதத்து டன் 4 (Four) பேர் Replacements முறையில் பெறலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம் R & R Domestic Recruitments Agency.

Categories: , Location: , Published Date: