வாடகைக்கு

Ad-id 0000034702

வெள்ளவத்தை காலி வீதியில் நாள், கிழமை வீடு வாடகைக்கு. சகல வசதிகளும் கொண்ட மிக பாதுகாப்பான இடம். இல.145/1, Galle Road, Colombo–06.