வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034755

கிராண்ட்பாஸ், தொடர்மாடியில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. இரண்டு அறைகள் உண்டு. வாடகை Rs.25,000/=. தரகர் வேண்டாம்.