கல்வி

Ad-id 0000034762

2024 A/L மாணவர்களிற்கான பெளதீகம், இணைந்த கணிதம் ஆகிய பாடங்கள் மீட்டலுடன் கடந்த கால வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிமூலம் கொழும்பின் எப்பகுதியிலும் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: