பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034766

நாட்டின் எப்பாகத்திலிருந்தும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஜேம்/ டொபி / கார்ப்பட்/ தண்ணீர் போத்தல் ஆகிய உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு லேபல்/ பெக்கிங் பிரிவுகளுக்கு வயது (18 – -40) (ஆண் /பெண்) தேவை. மாதத்திற்கு 48,000/- ற்கு மேல் சம்பளம் பெறலாம். உணவு / தங்குமிட வசதி செய்துக் கொடுக்கப்படும்.