பொது வேலை

Ad-id 0000034767

நிரந்தர மற்றும் அரச அங்கீகாரம் கொண்ட தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்புகள் ஜேம் | பிஸ்கட் | போத்தல் | கயிறு போன்ற பல தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆண், பெண் வேலையாட்கள் தேவை வயது 18 – 45 வரை. உணவு, தங்குமிட வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும். வரும் நாளிலே வேலை உண்டு.