பொது வேலை

Ad-id 0000034768

ஜேம்/பிஸ்கட்/தண்ணீர் போத்தல்/(கார்ட்போட் ஆகிய உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு லேபல், பெக்கிங் பிரிவுகளுக்கு ஆண், பெண் வேலையாட்கள் தேவை. மாதத்திற்கு 50,000|= மேல் சம்பளம் பெற முடியும் உணவு, தங்குமிட வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும்.