அலுவலகவேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000034770

கொழும்பில் இயங்கி வரும் பிரபல Hardware நிறுவனமொன்றின் காரியாலயத்திற்கு முன் அனுபவமுள்ள Accounts Assistants (பெண்கள்) தேவைப்படுகின்றனர். வயதெல்லை 20 – 35 வரை. உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் வரவும்.