வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000034774

கொழும்பு, கொட்டாஞ்சேனை Mayfield Road பகுதியில் இரண்டு அறைகள், இரண்டு குளியலறைகளுடன் தொடர் மாடி வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. சகல கோயில்கள், பாடசாலைகள், மார்க்கட் மற்றும் வங்கிகளுக்கு நடை தூரம் நவீன மின்தூக்கி வசதியுண்டு.