வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000034777

கந்தான நகரிலிருந்து நீர்கொழும்பு செல்லும் வழியினூடாக 10m தொலைவில் 6.03 பேர்ச்சஸ் காணி ஒன்று விற்பனைக்குள்ளது.