வாடகைக்கு

Ad-id 0000034780

பம்பலப்பிட்டி ஜனகிலேனில் ground floor, (வஜிரா பிள்ளையார் கோயிலுக்கு முன் ஒழுங்கை), Hall, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms and kitchen, வீடு வாடகைக்கு விடப்படும். No car parking