விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034781

உரம் உப்பு 1 கிலோ 25/=, உணவுக்கு பயனற்ற 02 ம் நம்பர் தூள் உப்பு 1 கிலோ 60/=, பில்டர் சுத்தப்படுத்தும் உப்பு 1 கிலோ 100/=. St.Anne’s salt Daluwa (Pvt) Ltd

Categories: , Location: , Published Date: