வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034784

தெகிவளை வெண்டவற்பிளேஸ் இல் 3 Room கொண்ட A/C non A/C யுடன் சகலவசதிகளுடைய தளபாடங்களுடன். நாள், கிழமை, மாத வாடகைக்கு கொடுக்கப்படும்.