வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034787

வெள்ளவத்தை 33ம் ஒழுங்கையில் அமைந்துள்ள தொடர்மாடி மனையில் இரண்டு அறைகள் இரண்டு குளியறைகள் மற்றும் தளபாடங்களுடனும், தளபாடங்கள் இல்லாமலும், வீடு வாடகைக்கு உண்டு.