வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034790

வெள்ளவத்தை Newly open தனி வீடுகளுடன் Fully Furnished 2, 3, 4 அறைகளுடனான நாள், கிழமை, வாடகைக்கு சிறுவைபவங்களுக்கான வசதிகளும் உண்டு. வாகனத்தரிப்பிடம் உண்டு.