மண­மகள் தேவை

Ad-id 0000034811

1994 ஆகஸ்ட் இந்து உயர்­குலம் மலை­ய­கத்தை சேர்ந்த கொழும்பில் Software Engineer தொழில் புரியும் 5' 8" உய­ர­மான மண­ம­க­னுக்கு பொருத்­த­மான தொழில் புரியும் 1996, 1997ஆம் ஆண்டு பிறந்த அழ­கிய மண­ம­களை எதிர்­பார்க்­கின்றோம்.

Categories: , Location: , Published Date: