சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000034820

ரோல்ஸ், கட்லட், முறுக்கு செய்ய தெரிந்த பொரித்து எடுக்க தெரிந்த தமிழ்ப்பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. தினசரி வந்து போகக்கூடியவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். மாதம் 80000 /= தொடக்கம் 90000/= வரை சம்பாதிக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: