பாதுகாப்பு சாரதி

Ad-id 0000034822

கொழும்பில் –06 இல் உள்ள சில்லறைக்கடைக்கு சில்லறைக்கடை வேலை அனுபவம் உள்ள 30 வயதிற்கு உட்பட்ட மலையகத் தமிழ் ஆட்டோ, வேன் றைவர் தேவை. சம்பளம் – 70000/= உங்கள் விபரங்களை SMS அல்லது whatsapp செய்யுங்கள்.