ஹோட்டல் வேலை

Ad-id 0000034827

கொழும்பு பிரபல உணவகதிற்கு சிறந்த அனுபவமுள்ள Chef – உடனடியாக தேவை. சம்பளம் 100,000 – 120,000 வரை. Cashier வேலைக்கு சிங்களம் சரளமாக பேசகூடிய வயது 25க்கு கீழ் (boy’s) தேவை.