ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000034830

“A” கிரேட் சான்றிதழ் பெற்ற ரேஸ்ட்டுரன்டுக்கு வெயிட்டர், கரி பென்ட்ரி, பேக்கர் சப்மெரியன், IT Knowlege உடன் கேஷியர் போன்ற ஆட்கள் தேவை வயது 20 – 40 இற்குல், சாப்பாடு, தங்கும் வசதி இலவசம்.