வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034831

கொழும்பு ஆமர்வீதியில் 3 மாடி கொண்ட 10 அறைகள், கொண்ட Fernando place யில் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது. (11 perches) (தரகர் வேண்டாம்).