வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034832

மட்டக்களப்பு அம்புறுஸ் வீதி 8 பேர்ச் உறுதி காணியில் அமைத்த கடையுடன் சகல வசதிகளும் அமைந்த வீடு விற்பனைக்கு உண்டு.