காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034835

மட்டக்களப்பு அமிர்தகழியில் 36, மாமாங்க வீதியில் 13 பேர்ச் உறுதிக் காணிகள் விற்பனைக்குண்டு.