காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034836

மட்டக்களப்பு நகரில் வைத்தியசாலை பிரபலவங்கிகள் பாடசாலைகளுக்கு அண்மையில் 8 பேர்ச் 6 பேர்ச் உறுதிக்காணி துண்டுகள் விற்பனைக்கு உண்டு.