பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034838

கொழும்பு பொரலஸ்கமுவையில் அமைந்திருக்கும் தொடர் வீட்டு தோட்ட வேலைக்கு வேலையாட்கள் இருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மாதசம்பளம் 40,000/=.