பொதுவேலை

Ad-id 0000034876

ஜேம், நூடில்ஸ், பிஸ்கட், டொபி வரவேற்பாளர் பெண், பெக்கின் அடிப்படை சம்பளம் – 60000, 8Hrs வேலை, கிழமைசம்பளம், உணவு தரப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: