பொதுவேலை

Ad-id 0000034877

பிஸ்கட், சிக்கன், சொசேஜஸ், டொபி ஆகிய தொழிற்சாலைக்கு, நாட்சம்பளம் -1700, கூல்ரூம், சம்பளம் – 2500 மாதம் 65000/=