ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000034882

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள Take Away ஒன்றுக்கு கொத்து, அப்பம், Bakery items போடக்கூடிய Cook ஒருவர் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் வழங்கப்படும். சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கலாம்.