வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034893

நாயக்கந்த புவக்வத்தையில் Tiles பதித்த Hall 2 Room, Kitchen, Bathroom, Car Park உடன் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. வாடகை 37000/=.