கல்வி

Ad-id 0000034915

ஸ்போக்கன் இங்லிஷ் மற்றும் IELTS தனிப்பட்ட பிரத்தியேக பயிற்சி, எந்த நிலையில் இருப்பவர்களும் இலகுவாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையிலான நவீன கற்பித்தல் முறை. வெளிநாடு செல்ல இருப்பவர்கள், தொழிபுரிபவர்கள், இல்லத்தரசிகள் அனைவருக்கும் ஏற்றது. ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட கவனம் ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு 100 உத்தரவாதம். நேரடியாகவோ ஒன்லைன் மூலமாகவோ கற்க முடியும். SpokenEnglish.lk