வாடகைக்கு

Ad-id 0000034927

Millennium palace (Service Appartment) Galle Road (Dehiwala Municipal Council) க்கு மிக அருகில் 2 & 3 Bedroom (1400 Sq.ft with 3 Attached Washroom) Fully Luxury Furnished Apartments, வெளிநாடுகளில்இருந்து வருவோர், வைபவங்கள், மற்றும் பல குடும்பத் தேவைகளுக்கு நாள், வார, குறுங்கால வாடகைக்கு.