பொதுவேலை

Ad-id 0000034929

கொழும்பு புறக்கோட்டை 1ஆம் குறுக்கு தெருவில் இயங்கும் கடை ஒன்றில் Storeல் வேலை செய்வதற்கு உதவியாளர்கள் தேவை. வயது 35– -50 உட்பட்ட கொழும்பில் வசிப்பவர்கள் விரும்பத்தக்கது.