விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034939

கொழும்பிலுள்ள இரும்பு தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 10/18 அடி வரையான 10mm, 12mm, 16mm Short Bars விற்பனைக்குண்டு ஒரு டொன் 190000/-.

Categories: , Location: , Published Date: