வாடகைக்கு

Ad-id 0000034945

ஜம்பெட்டா வீதியில் உள்ள சூ பங்கே கல்யாண மண்டபக் கட்டிடத்தின் 2வது மாடி வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு கொடுக்கப்படும். அலுவலகங்கள் கிறிஸ்தவ சபை கூட்டங்கள் நடன, இசை வகுப்புகளுக்கு ஏற்றது.