கல்வி

Ad-id 0000034954

க.பொ.த. சாதாரன தரம் – 2023 கணித மீட்டல் வகுப்புகள் மற்றும் தரம் 8 முதல் O/L வரையான மாணவர்களுக்கான கணித / கணக்கியல் வகுப்புகள் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியரினால் (பொறியயிலாளர்) கொழும்பில் குழுக்களுக்கு அல்லது தனியாரு க்கு வீட்டிற்கு வந்து வார இறுதி நாட்களில் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: