சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000034958

வெள்ளவத்தையில் அமைந்துள்ள வீட்டுக்கு வார நாட்களில் காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி வரை 1 வயதுடைய பிள்ளையைப் பராமரிக்க 30–45 வயதுடைய பெண் ஒருவர் தேவை.