விற்பனையாளர் தேவை

Ad-id 0000034959

கொழும்பு –11, புறக்கோட்டையில் உள்ள பிரபல்யமான Fancy Cosmetic கடையொ ன்றுக்கு பெண் விற்பனையாளர் தேவை. அடிப்படை சம்பளம் Rs. 30,000/= + per day Commission Rs.300.