வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034965

வத்தளை, கெரவலப்பிட்டி சந்திக்கு 150 மீற்றர் குடியிருப்பு தகுந்த 10 பேர்ச்சஸ் நீள்சதுர காணி விற்பனைக்கு ஒரு பேர்ச்சர்ஸ் இருபது இலட்சம்.