வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034975

வத்தல பரணவத்தை வீதியில் 6. பேர்ச்சில் புதிதாக நீர்மாணிக்கப்பட்டு இதுவரைக்கும் குடிபோகாத வீடு 3. படுக்கையறை 2, குளியறை முற்றிலும் டைல் பென்ரி. இரு வாகனங்கள் நிறுத்தம் சகல வசதிகளுடன் விற்பனைக்குண்டு விலை 145.L

Categories: , Location: , Published Date: