வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034977

தெல்தோட்டை பிரதேசத்தின் மத்தியில் வைத்தியசாலை வீதியில் முஸ்லிம், தமிழ் கல்லூரிகளுக்கு அருகாமையில் 20 Perches காணி விற்பனைக்கு.