பொதுவேலை

Ad-id 0000034979

(அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் மட்டும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர்) ஓமந்தையில் பிரபல்யமாக இயங்கி வரும் நிறுவனத்திற்கு Block கல் அரிதல், சமையல் வேலை, Super market வேலை தெரிந்தவர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிட வசதி உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: