பொதுவேலை

Ad-id 0000034981

ஆயுர்வேத SPA நிறுவனத்திற்கு 18 –35 வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் தேவை. மாதத்திற்கு ஒரு இலட்சத்திற்கு மேல் பெற்றுக்கொள்ளலாம். உணவு தங்குமிடம் இலவசம்.