சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000034988

களனியவில் உள்ள வீடு ஒன்றுக்கு 50க்கு குறைந்த வயதுடைய சமையல் வேலை தெரிந்த சிங்களம் பேசக்கூடிய ஆண் பணியாளர் தேவை

Categories: , Location: , Published Date: