சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000034989

கொழும்பில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு சமையல் / கிளினிங்/ வீட்டுப்பணிப்பெண்கள் / குழந்தை பராமரிப்பு / நோயாளர் பராமரிப்பு 8–-5 எதிர்பார்க்கின்றோம். சம்பளம் 30,000 – 40,000