சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000034991

கொழும்பு– 6 வெள்ளவத்தையில் உள்ள வீடு ஒன்றில் 2 நபர்களுக்காக சமையல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு வேலைகளுக்காக முழுநேரப் பணியாற்றுவதற்கு 30 க்கும் 55 க்கும் இடைப்பட்ட வயதுடைய பணிப்பெண் ஒருவர் தேவை சம்பளம் ரூபா 35000/=.