அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034995

கொழும்பு–13 ல் அமைந்துள்ள Hardware ஒன்றிற்கு கணக்கியல், Computer துறையில் அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடனடியாகத் தேவை. ஆங்கிலத்தில் Gmail கடிதம் எழுதக்கூடியவராக இருத்தல் வேண்டும். சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும்.