ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000035010

கிரியுள்ள ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு ரொட்டி, ரய்ஸ் பாஸ்கள் மற்றும் வெயிட்டர்கள் தேவை.