கல்வி

Ad-id 0000035053

வெள்ளவத்தையில், IELTS, (UKVI – A1) B1, ENGLISH, SINHALA, FRENCH, DUTCH, DEUTSCH, KOREAN, நேரடி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் பிரபல பட்டதாரி ஆசிரியர்களினால் சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றன.(LITTLE ASIA வுக்கு மேல் 2nd Floor)